5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks

5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks

5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks Oma igapäevatööga seoses kohtun erinevate inimestega, kes soovivad teostada tulekustuti kontrolli ise, mitte tellida seda teenusepakkujatelt. Põhjuseid, miks meie kliendid soovivad ise tulekustuti kontrolli teostada, on erinevaid. Kuid põhiline argument on, et tulekustuti kontrolli teostaja lööb kummihaamriga „kops-kops“, kleeps peale ja eurod tulevad. Ma ei hakka siinkohal hinnangut andma ega ka vastu vaidlema, et nii ei tohi teha või nii see ei käi. Eks te teate neid asju ise väga hästi kuidas need käivad ja kuidas tohib. Pigem ma tahaksin teile anda 5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks, et tulekustuti oleks alati töökorras ja kasutusvalmis. Tulekustuti hooldusjuhend Kõigepealt soetage endale kontrollitava tulekustuti hooldusjuhend. Tulekustuti […]

Kas suitsutõkked peavad olema hooldatud?

Kas suitsutõkked peavad olema hooldatud?

Kas suitsutõkked peavad olema hooldatud? Milleks on ettenähtud suitsutõkked ja kuidas neid kasutatakse? Suitsutõkked peavad: looma suitsutsooni, takistades ja piirates suitsu liikumist; juhtima suitsu määratud suunda; takistama suitsu pääsemist muudele aladele või hoone muudesse osadesse. Suitsutõkkeid kasutatakse: suitsutsoone piiravate konstruktsioonidena; põlemisgaaside juhtkardinatena; aukude suitsutõketena; koridoride sulgemiseks; kaubanduspinna üksuse sulgemiseks; eskalaatori sulgemiseks; trepikoja sulgemiseks; liftišahti sulgemiseks. Kuidas suitsutõkkeid jaotatakse? Suitsutõkkeid jaotatakse kahte rühma: statsionaarsed (SST); teisaldatavad (TST). Statsionaarne suitsutõke võib olla kandefermide külge kinnitatav sein. Teisaldatavad suitsutõkked võivad olla allapoole avanevad tulekahju otsest mõju taluvad suitsukardinad. Teisaldatavad suitsutõkked klassifitseeritakse järgmiselt: TST1 on tõkked, mis saavutavad põlenguolukorras automaatselt ettenähtud asendi ka elektrivarustuse katkemise korral; TST2 on tõkked, mis asetsevad ja püsivad põlenguolukorrale vastavas asendis ainult […]

Süsihappegaaskustuti kontroll ja hooldus

Süsihappegaaskustuti kontroll ja hooldus

Süsihappegaaskustuti kontroll ja hooldus Mida peab jälgima süsihappegaaskustuti kontrollimisel? Süsihappegaaskustuti kontrolli käigus kontrollitakse tulekustuti vastavust tulekustuti tootja poolt etteantud näitajatele tagamaks tulekustuti nõuetekohasus ja kohene rakendumine. Süsihappegaaskustuti kontrolli käigus tuleb tuvastada, kas tulekustuti on kasutajale ohutu ja vastab standardisarjas EVS-EN 3 toodud talitlusnõuetele. Kuidas kontrollitakse süsihappegaaskustuti laengut? Tulekustuti laengut kontrollitakse kaalumise teel. Süsihappegaaskustuti laeng võib olla 5% väiksem ettenähtust nominaalkaalust, kuid mitte kunagi suurem etteantud laengu suurusest. Kui süsihappegaaskustuti laeng on vähenenud 10% või rohkem nominaalkaalust tuleb tulekustutile teostada erakorraline hooldus, mille käigus tuvastatakse kaalulanguse põhjus. Kui tihti peab süsihappegaaskustutit kontrollima? Süsinikdioksiidkustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad. Tulekustuti kontrolli sagedus ei tohi olla […]

Tulekustuti koputamine kummihaamriga või rõhu mõõtmine?

Tulekustuti koputamine kummihaamriga või rõhu mõõtmine?

Tulekustuti koputamine kummihaamriga või rõhu mõõtmine? Kuidas tagada, et tulekustuti hädaolukorras alati töötaks ja see oleks kasutajale ohutu? Tulekustuti eesmärk on kustutada kahjutuli võimalikult kiiresti ja selleks peab tulekustuti olema ka koheselt kasutatav. Selleks, et seade kindlasti töötaks ja oleks ohutu tuleb tagada nõuetekohane kontroll ja hooldus, mis ei seisne ainult kummihaamriga koputamises ja kontrolllipiku kleepimises. Tulekustuti kontrolli puhul tuleb teostada terve hulk tegevusi, et tagata tulekustuti töökord ja kasutusvalmidus. Siinkohal tahan rääkida kustutusaine ja survegaasi kontrollimisest, mis on minu arvates kõige tähtsam tegevus tulekustuti kontrolltoimingute juures. Milleks on vajalik tulekustuti koputamine kummihaamriga? Tulekustuti koputamine kummihaamriga on ettenähtud kustutuspulbri kobestamiseks ja paakunud kustutuspulbri tulekustuti ballooni küljest lahti löömiseks. Selline tegevus oli eriti hädavajalik eelmise […]

Ohtlikud suitsuandurid ja vingugaasiandurid

Ohtlikud suitsuandurid ja vingugaasiandurid

Ohtlikud suitsuandurid ja vingugaasiandurid – kas Eesti on Lääne-Euroopa prügimägi? Suitsuandurid ja vingugaasiandurid – ikka ja jälle peab võtma teemaks antud ohutusvaldkonna tooted. Lugesin hiljuti artiklit, kuidas tuhanded vanad arvutid Lääne-Euroopast  ja USA-st jõuavad iga päev Lääne-Aafrika sadamatesse ja seda juba aastakümneid. Sealt liiguvad elektroonikajäätmed edasi kohalikele prügimägedele, kus lapsed ja täiskasvanud neid põletavad ja neist rahateenimise eesmärgil metalle koguvad.  Kuid väga suur hulk elektroonikajäätmeid realiseeritakse Euroopa siseturul. Kui ühes EL liikmesriigis tuvastatakse ja tunnistatakse elektroonikaseade praagiks või nõuetele mittevastavaks, siis kuidas seda toodet saab vabalt müüa EL liikmesriigis? Nii on see selliste ohutustoodetega, nagu suitsu- ja vingugaasiandurid. Eestis on pidevalt müügis 4-5 suitsu- ja vingugaasiandurit, mis ei vasta asjakohase standardi nõuetele […]

Suitsuandur – 5 nõuannet selle soetamisel

Suitsuandur – 5 nõuannet selle soetamisel

5 nõuannet suitsuanduri soetamisel Enne suitsuanduri soetamist lugege läbi Päästeamet juhised selle ostmiseks suitsuandurid.ee. Siin on mõned täiendavad näpunäited, kui te ei ole kindel, kas teie poolt soetatav suitsuandur on nõuetekohane. Need nõuanded ja näpunäited on mõeldud nii eraisikule, ametnikule kui ka ettevõtjale. Siit leiate veel kasulikke viiteid veebilehtedele, kui otsite mittenõuetekohaseid või praak suitsu- või vingugaasiandureid. 1.  Googelda Uurige välja suitsuanduri mudel, mida soovite soetada ja otsige veebist info selle kohta. Paljud tooted, mida Eestis müüakse on ka teistes EL liimesriikides müügil. Erinevalt Eestist kaitsevad enamus EL liikmesriike oma elanikke sellega, et teostavad ohutustoodetele järelevalvet ja katsetavad nende toimimist. Üleeuroopalise ohtlike ja puudustega suitsuandurite nimekirja leiate siit. Sisestage aastaarv või valige mitu, mis teid huvitab ja see järel […]

Autonoomne ioonsuitsuandur – oluline läbimurre tuleohutuses

Autonoomne ioonsuitsuandur – oluline läbimurre tuleohutuses

Autonoomne ioonsuitsuandur – oluline läbimurre tuleohutuse tasukohasemaks muutmisel 50 aastat tagasi Juhuslik leiutis Lugu saab alguse 1963. aastal, kui Duane Dewey Pearsall asutab ettevõtte nimega Statitrol Corporation. Statitrol Corporation tootis ioonde generaatorit, mis täitis ruumi negatiivsete ioonidega ja takistas sellega staatilise elektri teket. Tema klientideks olid sellised tööstusharud, nagu ajalehetrükikojad, fototööstus ja andmete töötlus. Äri läks hästi ja ettevõte teenis kasumit, kuid varsti tulid esimesed kaebused, et toode ei tööta. Duane D. Pearsall määras inseneri Lyman Blackwelli uurima, mis põhjustab ioonide generaatori rikkeid. Katsetuse tulemused olid ettearvamatud ja ebakorrapärased ning keegi ei osanud arvata, mis neid mõjutab. Ahelsuitsetaja aitas kaasa patareitoitel ioonsuitsuanduri loomisele Katsed kukkusid totaalselt läbi, kui ruumis viibis laboritöötaja Randy. Nimelt […]

Autonoomne suitsuandur sobib ka lasteaeda või kohvikusse

Autonoomne suitsuandur sobib ka lasteaeda või kohvikusse

Autonoomne suitsuandur nii väikese lasteaia kui ka hubase kohviku kaitseks Autonoomne suitsuandur, mis see on? Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur vahel ka autonoomne tulekahjuandur (edaspidi autonoomne suitsuandur) on lokaalne tulekahjusignalisatsiooniseade, mis sisaldab samas korpuses tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks vajalikke komponente. Millistesse ruumidesse peab olema paigaldatud autonoomne suitsuandur? Me oleme juba harjunud, et autonoomne suitsuandur peab olema kodus vähemalt ühes eluruumis ning spetsialistid soovitavad isegi seda igasse eluruumi. Kuid kas korter või elamu on ainukesed kohad, kus võiks autonoomne suitsuandur kaitsta tuleohu eest? Tegelikult on väga pikk loetelu ruumidest ja hoonetest, mis ei vaja autonoomset või automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS), vaid piisab autonoomse suitsuanduri paigaldamisest. Alljärgnevas loetelus on toodud ruumid või hooned, mille kaitse suudab tagada autonoomne […]

Tulekustutid ja nende vajadus hoones või sõidukis

Tulekustutid ja nende vajadus hoones või sõidukis

Tulekustutid ja nende vajadus hoones ja sõidukis Tulekustutid ja nende vajadus hoones või sõidukis on küsimus, mis teeb peavalu nii mõnelegi hooneomanikule ja asutuse juhile. Kui palju peab olema tulekustuteid objektil? Õige vastus oleks – tulekustuteid peab olema nii palju, et oleks ohutu ja nii vähe, need igapäevatoimetusi ei segaks. Panin kokku tabeli tulekustutite minimaalsest vajadusest, millest võiks kasu olla tavakodanikule, kui ka tuleohutusspetsialistile. Antud postituses ei ole välja toodud tulekustutite kogust, mida võiks eramusse või korterisse paigaldada. Antud teema tahaks eraldi käsitlemist, millised tulekustutid sobivad eramaja või korteri kaitseks. Siin on välja toodud palju peab olema tulekustuteid erinevat liiki sõidukites, rajatistes või hoonetes, mille puhul arvestatakse tulekustutite arvu pindalapõhiselt ja erinevate tegevuste juures, mille […]

5 nõuannet vingugaasianduri soetamisel

5 nõuannet vingugaasianduri soetamisel

5 nõuannet vingugaasianduri soetamisel Ma ei kirjelda teile, kui ohtlik on vingugaas ja milline see välja näeb. Selle asemel annan mõned näpunäited, kuidas soetada omale vingugaasiandur, mis ei põhjustaks teile frustratsiooni põhjendamatute valehäirete näol ja mille eluiga oleks vastavuses seadme hinnaklassile. Siin on mõned näpunäited, mida tuleb jälgida seadme soetamisel Vingugaasiandur peab vastama standardile EN 50291 – selles Euroopa standardis on toodud nõuded, millele peab vastama kodustes oludes kasutatav vingugaasiandur. Standard esitab nõuded vingugaasianduri ehitusele, testimisele ja kui kiiresti seade peab reageerima vingugaasile ümbritsevas õhus. Kellel huvi, siis standard on leitav siit. Tootmise kuupäev – kui olete veendunud, et toode vastab EN 50291 standardiseeriale, siis otsige üles tootmise kuupäev anduri etiketil. Vaadake anduri taha. Tootmise kuupäev […]

Millal peaks korstnapühkija koju kutsuma?

Millal peaks korstnapühkija koju kutsuma?

Millal peaks korstnapühkija koju kutsuma? Korstnapühkija peaks koju kutsuma kohe, kui ilmnevad esimesed tunnused: küttekolle ei tõmba; tunnete suitsulõhna; küttekoldeuksest ajab „vingu“ sisse; soojamüür ei lähe soojaks. Kui teie küttekoldel selliseid sümptomeid ei ole, siis pidage meeles, et: kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud; kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Viimased nõuded tulenevad tuleohutuse seadusest. Miks võiks korstnapühkija kutsuda kütteperioodi välisel ajal? Korstnapühkijate töö on üle vaadata teie küttekolded ja korstnad, et kas need vajavad remonti või ei vaja. […]