Auto tulekustuti kontrolli koolitus

Koolitus on suunatud tehnoülevaatuspunktidele, autoesindustele, autoremonditöökodadele, tuleohutusettevõtjatele ning teistele asjast huvitatud isikutele. Auto tulekustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised auto tulekustuti ehitusest, ohutusnõuetest, tulekustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust. Auto tulekustuti või autokustuti all mõistetakse 1-2 kg pulberkustutit, mis on paigaldatud sõidukisse.

Auto tulekustuti kontrolli koolitus aitab integreerida tulekustuti kontrolli protseduuri teie olemasolevasse või arendavasse teenuse- ja tootestandardisse või kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Auto tulekustuti kontrolli koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:

 • 1-2 kg pulberkustuti ehitus;
 • 1-2 kg pulberkustutid, mida võib Eestis turustada;
 • pulberkustutid, mis on ebaseaduslikult Eesti turul müügil;
 • näpunäited ja nõuanded, kuidas käituda ebaseaduslikult müügile paisatud tulekustutitega;
 • seadusandlikud nõuded auto tulekustutile;
 • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • 1-2 kg tulekustutite liigitus efektiivsuse järgi;
 • kustutusaine ABC-klassi pulber ja BC-klassi pulber;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale tulekustuti kasutamist;
 • rõhunäituriga 1-2 kg pulberkustuti kontroll, millel on siserõhu mõõtmise võimalus;
 • rõhunäituriga 1-2 kg pulberkustuti kontroll, millel on rõhunäituri kontrolli võimalus;
 • ilma rõhunäiturita 1-2 kg tulekustuti kontroll;
 • tulekustuti kontroll, mille survegaasina kasutatakse süsihappegaasi;
 • 1-2 kg pulberkustuti kontroll, millel käivitusmehhanism kaetud plastikkattega;
 • plastist käivitusmehhanismiga tulekustuti kontroll;
 • millal tuleb tulekustuti kontroll pooleli jätta ja tulekustuti hooldusettevõttesse saata;
 • millal oleks mõistlik tulekustuteid hooldada ja millal uus tulekustuti müüa;
 • tulekustutite utiliseerimine.
Antud koolituse raames ei käsitleta 3-12 kg pulberkustutitele esitatavaid nõudeid. See koolitus ei hõlma ka vaht-, vesi ega süsihappegaaskustuteid ja nende korrashoidu.
Koolituse pikkus on 4 tundi, mis sisaldab ühte 20-minutilist puhkepausi.
Auto tulekustuti kontrolli koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile.

Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.

Küsi hinda