Pulberkustuti kontrolli koolitus

Pulberkustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Pulberkustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava pulberkustuti ehitusest, ohutusnõuetest, pulberkustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Antud koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli teenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Kantava pulberkustuti all mõistetakse ja antud koolitus käsitleb:

  • 1-12 kg pulberkustutit;
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus toimub Tallinnas. Koolitusel osalemiseks peab osalejal kaasas olema tulekustuti kontrolli tööriistakohver. Nimekirja tööriistadest ja kontrollivahenditest leiate siit Ilma tulekustuti kontrolli tööriistakohvrit esitamata saab osaleda koolitusel, kuid me ei väljastata tunnistust koolitusel osalemise kohta.
Küsi hinda