Pulberkustuti kontrolli koolitus

Pulberkustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Pulberkustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava pulberkustuti ehitusest, ohutusnõuetest, pulberkustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Antud koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli teenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Kantava pulberkustuti all mõistetakse ja antud koolitus käsitleb:

 • 1-12 kg pulberkustutit;

Kantava pulberkustuti kontrolli koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:

 • 1-12 kg pulberkustuti ehitus;
 • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • pulberkustutite liigitus massi, mahu, kustutusaine efektiivsusklasside järgi;
 • tuleklassid ja katselõkked;
 • ABC-klassi kustutuspulbrid;
 • BC-klassi kustutuspulbrid;
 • tulekustuti tüübi sobivus objektile;
 • tulekustuti paigaldus;
 • tulekustuti identifitseerimine;
 • tulekustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
 • tulekustuti kontrollilipiku ja hooldusmärgise identifitseerimine;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollnippel;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollventiil;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel puuduvad kontrollnippel ja kontrollventiil, kuid on võimalik rõhunäituri töökorda kontrollida;
 • survepadruniga tulekustuti kontrolltoimingud;
 • tulekustuti markeerimine ja kontrollipäeviku täitmine;
 • nõuetele mittevastava tulekustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
 • kantava tulekustuti turule laskmine – vastavusdeklaratsioon;
 • kantava tulekustuti turule laskmine – hooldusjuhend;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale tulekustuti kasutamist;
 • pulberkustuti utiliseerimine.
Kantava pulberkustuti kontrolli koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile. Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.
Küsi hinda