Süsihappegaaskustuti kontrolli koolitus

Süsihappegaaskustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobiv nii kogemustega kui ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Süsihappegaaskustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantavate süsihappegaaskustutite ehitusest, ohutusnõuetest, vahtkustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Antud koolitus annab täiendavaid teadmisi tulekustuti kontrolli teostajale, kellel on olemas algteadmised pulberkustuti kontrollimisest.

Kantava Süsihappegaaskustuti all mõistetakse tulekustutit, mis sisaldab kustutusaine on süsihappegaas. Süsihappegaaskustutiks nimetatakse ka süsinikdioksiidkustutiks või CO2-kustutiks.

Süsihappegaaskustuti kontrolli koolitus käsitleb:

  • 2 kg CO2-kustutit;
  • 5 kg CO2-kustutit.

Kantava CO2-kustuti kontrolli koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:

  • 2-5 kg CO2-kustuti ehitus;
  • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
  • CO2-kustuti identifitseerimine;
  • CO2-kustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
  • CO2-kustuti  kontrolltoimingud;
  • nõuetele mittevastava CO2-kustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
  • nõuanded esmaabi andmisel;
  • süsihappegaaskustutite utiliseerimine.
Koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile. Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.
Küsi hinda