Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus

Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus annab erialased teadmised ja ettevalmistuse vastutavale spetsialistile, kes peab juhtima tulekustutite kontrolli ja hooldust. Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli ja hooldusteenust pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele ja asjast huvitatud isikutele.

Kontrolli ja hoolduse koolitus annab teile põhjalikud teadmised tulekustuti ehitusest ja liigitusest, seadusandlusest tulenevatest nõuetestEVS-EN 3 ja EVS-EN 1866 standardiseeriates tulenevatest nõuetest, kantava ja veetava tulekustuti kontrollist, hooldusest ja ka tulekustuti survestamisest ehk survetestist.

Antud koolitus käsitleb kantavaid tulekustuteid:

  • 1-12 kg pulberkustutit (sh D-klassi tulekustutid);
  • 2-9 l vesikustutit;
  • 2-9 l vahtkustutit AB ja ABF;
  • 2-5 kg süsihappegaaskustutit

Antud koolitus käsitleb veetavaid tulekustuteid:

  • 25-150 kg pulberkustutit;
  • 20-150 l vaht- ja vesikustutit;
  • 10-50 kg süsihappegaaskustutit.

Koolitus toimub Tallinnas. Koolitusel osalemiseks peab osalejal kaasas olema tulekustuti kontrolli tööriistakohver. Nimekirja tööriistadest ja kontrollivahenditest leiate siit Ilma tulekustuti kontrolli tööriistakohvrit esitamata saab osaleda koolitusel, kuid me ei väljastata tunnistust koolitusel osalemise kohta.

Küsi hinda