Tulekustuti vaatluse koolitus

Tulekustuti vaatluse koolitus annab praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid tulekustuti vaatluse teostamiseks ja vaatluspäeviku täitmiseks.

Vastavalt siseministri määrusele nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ peab objekti omanik tagama tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Tulekustuti vaatlus on osa tulekustuti korrashoiust. Tulekustuti vaatluse eesmärk on tuvastada kas:

  • tulekustuti on omal kohal;
  • tulekustuti on kahjustatud;
  • tulekustuti nõuetekohaselt paigaldatud;
  • tulekustutile on tagatud vaba juurdepääs;
  • tulekustuti on tuvastatav visuaalselt või märgistuse abil;
  • survestatud tulekustuti rõhunäituri osuti on rohelises tsoonis;
  • tulekustuti tõkised ja plommid on terved ja kahjustamata.

Antud tulekustuti vaatluse koolitus sisaldab tulekustuti vaatluspäevikut ja ühe tunnist koolitust.

Tulekustuti vaatluspäevik sisaldab tulekustutile esitatavaid üldnõudeid, tulekahjude klassifikatsiooni, tulekustutite vaatluse kirjeldust, tulekustutite kontrolli kirjeldust ja tulekustutite hoolduse kirjeldust. Tabelis on toodud tulekustutite vajaduse erinevates hoonetes ja objektidel.

Koolitus sisaldab meie ohutustehniku viibimist koos teiega objektil, kus on vaja teostada tulekustuti vaatlust. Ohutustehnik juhendab teid, kuidas viia läbi tulekustuti vaatlust ja täita hoolduspäevikut. Meie esindaja annab ka juhendeid, kui tulekustutid vajavad kontrolli, hooldust või täiendavat märgistust.

Antud koolitus sobib ettevõtte/asutuse poolt määratud vastutavale isikule, hoone valdajale või huvitatud isikule. Koolitus on abiks ettevõtjale, asutuse juhile või hoone valdajale, kes soovib saada teadmisi ja kogemusi tulekustutite vaatluse teostamisest.

Küsi hinda