Vahtkustuti kontrolli koolitus

Vahtkustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobiv nii kogemustega kui ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Vahtkustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava vahtkustuti ehitusest, ohutusnõuetest, vahtkustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Antud koolitus annab täiendavaid teadmisi tulekustuti kontrolli teostajale, kellel on olemas algteadmised pulberkustuti kontrollimisest.
Kantava vahtkustuti all mõistetakse tulekustutit, mis sisaldab kustutusainena vee ja vahuaine segu.

 

Vahtkustuti kontrolli koolitus käsitleb:

 • 2 l vahtkustutit;
 • 3 l vahtkustutit;
 • 4 l vahtkustutit;
 • 6 l vahtkustutit;
 • 9 l vahtkustutit;
Kantava vahtkustuti kontrolli koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:
 • 2-9 l pulberkustuti ehitus;
 • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • tulekustuti identifitseerimine;
 • vahtkustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
 • survestatud vahtkustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollnippel;
 • survestatud vahtkustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollventiil;
 • survepadruniga vahtkustuti kontrolltoimingud;
 • nõuetele mittevastava vahtkustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale vahtkustuti kasutamist;
 • vahtkustuti utiliseerimine.
Kantava pulberkustuti kontrolli koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile. Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.

 

Küsi hinda