Vahtkustuti kontrolli koolitus

Vahtkustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobiv nii kogemustega kui ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Vahtkustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava vahtkustuti ehitusest, ohutusnõuetest, vahtkustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Antud koolitus annab täiendavaid teadmisi tulekustuti kontrolli teostajale, kellel on olemas algteadmised pulberkustuti kontrollimisest.
Kantava vahtkustuti all mõistetakse tulekustutit, mis sisaldab kustutusainena vee ja vahuaine segu.

 

Vahtkustuti kontrolli koolitus käsitleb:

  • 2 l vahtkustutit;
  • 3 l vahtkustutit;
  • 4 l vahtkustutit;
  • 6 l vahtkustutit;
  • 9 l vahtkustutit;
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus toimub Tallinnas. Koolitusel osalemiseks peab osalejal kaasas olema tulekustuti kontrolli tööriistakohver. Nimekirja tööriistadest ja kontrollivahenditest leiate siit Ilma tulekustuti kontrolli tööriistakohvrit esitamata saab osaleda koolitusel, kuid me ei väljastata tunnistust koolitusel osalemise kohta.

 

Küsi hinda