50 kg pulberkustuti AP-50 ABCVeetava tulekustuti kontrolli koolitus

Veetava tulekustuti koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli ja hooldusteenust pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Veetava tulekustuti koolitus annab teile põhjalikud teadmised veetava tulekustuti ehitusest ja liigitusest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 1866 standardiseeria nõuetest, veetava tulekustuti kontrollimisest ja korrashoiust.

Antud koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli ja hooldusteenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Antud koolitus käsitleb veetavaid tulekustuteid:

  • 25-150 kg pulberkustutit;
  • 20-150 l vaht- ja vesikustutit;
  • 10-50 kg süsihappegaaskustutit.
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus toimub Tallinnas. Koolitusel osalemiseks peab osalejal kaasas olema tulekustuti kontrolli tööriistakohver. Nimekirja tööriistadest ja kontrollivahenditest leiate siit Ilma tulekustuti kontrolli tööriistakohvrit esitamata saab osaleda koolitusel, kuid me ei väljastata tunnistust koolitusel osalemise kohta.
Küsi hinda