Voolikusüsteemi vaatlus – nõuanded ja näpunäited

Voolikusüsteemi vaatlus koolituse käigus antakse praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid voolikusüsteemi vaatluse läbiviimiseks ja vajadusel voolikusüsteemi vaatluspäeviku täitmiseks.

Voolikusüsteemi vaatlus on osa voolikusüsteemi korrashoiust. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse EVS-EN 671-3 nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus viiakse läbi vastavalt standardi nõuetele. Standard EVS-EN 671-3 annab  juhised pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hoolduse teostamiseks. Standardi leiate siit.

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra. Voolikusüsteemi vaatluse kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Voolikusüsteemi vaatlus sisaldab juhendamist ja näpunäiteid tuvastamaks kas:

 • voolikusüsteem on koheselt kasutatav;
 • voolikusüsteem on nähtav;
 • voolikusüsteemile on paigaldatud nõuetekohane kasutusjuhend;
 • voolikusüsteemile on nõuetekohane juurdepääs;
 • voolikusüsteemil on nähtavaid puuduseid ja defekte;
 • voolikusüsteemis on lekkeid;
 • voolikusüsteemil on korrosiooni;
 • voolikusüsteemi pumplasse on tagatud juurdepääs;
 • voolikusüsteemi pumplasse on ladustatud põlevmaterjale või tooteid, mis takistavad pumpla tööd;
 • rõhutõstepumpade automaatkäivitus on sisse lülitatud;
 • automaatselt avanevad sulgklapid on automaatses käivitusasendis;
 • voolikusüsteemi sisendtorul olev rõhk vastab nõuetele.

Kui teil on soovite vaatluse tulemused kirjalikult fikseerida, siis me võime koostada vastavalt teie objekti eripärale voolikusüsteemi vaatluspäeviku. Voolikusüsteemi vaatluspäevik sisaldab voolikusüsteemile esitatavaid üldnõudeid, voolikusüsteemi vaatluse kirjeldust, voolikusüsteemi kontrolli kirjeldust ja voolikusüsteemi hoolduse kirjeldust. Voolikusüsteemi vaatluspäevik koostatakse teile eritellimusena ja vastab objektil oleva voolikusüsteemile.

1 tunnine koolitus sisaldab meie ohutustehniku viibimist koos teiega objektil, kus on vaja teostada voolikusüsteemi vaatlust. Ohutustehnik juhendab teid, kuidas viia läbi voolikusüsteemi vaatlust ja vajadusel täita vaatluspäevikut. Meie esindaja annab ka juhendeid, kui voolikusüsteem vajab kontrolli, hooldust või täiendavat märgistust.

Antud koolitus sobib ettevõtte/asutuse poolt määratud vastutavale isikule, hoone valdajale või huvitatud isikule. Koolitus on abiks ettevõtjale, asutuse juhile või hoone valdajale, kes soovib oma territooriumil tuleohutusvaldkonnas korda luua ja lihtsalt kõigile mõistetavat süsteemi sisse viia. Koolitust saab tellida siit.

Küsi hinda