Ohtlikud suitsuandurid ja vingugaasiandurid

Ohtlikud suitsuandurid ja vingugaasiandurid – kas Eesti on Lääne-Euroopa prügimägi?

Suitsuandurid ja vingugaasiandurid – ikka ja jälle peab võtma teemaks antud ohutusvaldkonna tooted. Lugesin hiljuti artiklit, kuidas tuhanded vanad arvutid Lääne-Euroopast  ja USA-st jõuavad iga päev Lääne-Aafrika sadamatesse ja seda juba aastakümneid. Sealt liiguvad elektroonikajäätmed edasi kohalikele prügimägedele, kus lapsed ja täiskasvanud neid põletavad ja neist rahateenimise eesmärgil metalle koguvad.  Kuid väga suur hulk elektroonikajäätmeid realiseeritakse Euroopa siseturul. Kui ühes EL liikmesriigis tuvastatakse ja tunnistatakse elektroonikaseade praagiks või nõuetele mittevastavaks, siis kuidas seda toodet saab vabalt müüa EL liikmesriigis? Nii on see selliste ohutustoodetega, nagu suitsu- ja vingugaasiandurid. Eestis on pidevalt müügis 4-5 suitsu- ja vingugaasiandurit, mis ei vasta asjakohase standardi nõuetele või on teistes EL liikmesriikides praagiks tunnistatud.

Eestis on müügil mitmed suitsuandurid ja vingugaasiandurid, mis on teistes EL liikmesriikides keelatud

Millest see tuleneb, et Eestis võib valimatult müügile paisata tuleohutustooteid, mille kvaliteet ja töökindlus on enam kui kahtlased? Kahjuks ei oska öelda, kas tegemist on nõrga ametkondadevahelise suhtlusega või puudub antud valdkonnas sisuline ennetustegevus, mis välistaks praak suitsu- ja vingugaasiandurite jõudmise tarbijateni. Kuid Eestis on olnud müügil sitsuandurid ja vingugaasiandurid, mis on ei vasta asjakohastele nõuetele ja peaksid olema välja prakeeritud enne tarbijani jõudmist. Hetkel on müügil 7-9 suitsu- ja vingugaasiandurit, mis ei vasta nõuetele. Suitsuandur peab vastama standardi EVS-EN 14604 nõuetele ja vingugaasiandur standardiseeria EVS-EN 50291 nõuetele.

Kas Teie poolt soetatud suitsuandurid ja vingugaasiandurid on üleeuroopalises „mustas nimekirjas“?

Kontrollige, kas teie suitsu- ja vingugaasiandur on “mustas nimekirjas”. Need nimekirjad peaks andma hea ülevaate suitsu- ja vingugaasiandurite hetke olukorras EL liikmesriikides ja meie naabrite juures. Otsingu tegemiseks kasutage märksõnu alarmvõi detector.

 • Üleeuroopaline „must nimekiri“. Siin on 2015. aastal „musta nimekirja“ lisatud andurid.
 1. Suitsuandur AMAI Type DF10 – LYD-606.
 2. Vingugaasiandur RCC426B.
 3. Vingugaasiandur Jabo JB-C06
 4. Vingugaasiandur MENTAVILL COE-168
 5. Vingugaasiandur Düwi 693259
 6. Vingugaasiandur ORNO  OR-DC-605
 7. Vingugaasiandur Commel 440-201
 8. Vingugaasiandur Düwi CO Melder
 9. Vingugaasiandur König Electronic SEC-CA10
 10. Vingugaasiandur CO-TECHNIK FXC040
 11. Vingugaasiandur Everest ECO-04
 12. Vingugaasiandur Everest  ECO-01W
 13. Vingugaasiandur  Alecto COA-22 0313B-COA-22-000001 to 011578
 14. Vingugaasiandur  Alecto 0213B-COA-22-000001 to 011578

Kui olete veendunud, et teie poolt soetatav andur ei ole antud nimekirjades, siis võiksite ikkagi läbi lugeda meie soovitused enne vingugaasianduri ja suitsuanduri ostmist.

Kui keegi teab vastust, miks Eestis müüakse ohutustooteid, mille kvaliteet ja töökindlus on enam kui kahtlased, kirjutage meile info@safeline.ee