20 kg süsihappegaaskustuti AP-20

700.80 

Kirjeldus

20 kg süsihappegaaskustuti AP-20

20 kg süsihappegaaskustuti AP-20 sobib kasutamiseks põlengute korral, mis on seotud põlevvedelikega (klass B), ja pingestatud  elektriseadmetega.

Veetav süsihappegaaskustuti sobib

  • muuseumidesse
  • serveriruumidesse
  • tööstushoonetesse
  • muuseumidesse
  • arhiividesse

Veetava süsihappegaaskustuti eelised

  • Mugav liigutamine tänu ratastele
  • Tulekustutit on lihtne hooldada
  • Korpus on kaetud UV kindla värviga
  • 5 m pikkune kustutivoolik

Veetava süsihappegaaskustuti korrashoid

Veetava tulekustuti töökorra ja kasutusvalmiduse tagamiseks peab tulekustutit korraliselt teostama korrashoiutoiminguid.

Tulekustuti korrashoid sisaldab järgmiseid tegevusi:

Kui soovite ise teostada tulekustuti kontrolli ja hooldust, siis vaata ka meie koolitusi ja tulekustuti kontrollivahendeid ja hooldustarvikuid, mis võimaldavad teil seda teha vastavalt nõuetele.

Kvaliteet ja ohutus

Tulekustuti on toodetud vastavalt EL siseturu nõuetele, mis põhinevad ISO 9001 kvaliteedinõuetele. Vahtkustuti vastab Eesti standardile EVS-EN 1866-1, EL direktiivile PED 2014/68/UE ja omab CE-märgistust.