Kustutivooliku katseseade

48.60 

Kirjeldus

Kustutivooliku katseseade

Kustutivooliku katseseade võimaldab kontrollida tulekustuti vooliku korrasolekut ja hermeetilisust. Katseseade paigaldatakse tulekustuti vooliku külge ja kinnitatakse fikseerimiskruvide abil. Voolik survestatakse ja tuvastatakse tulekustuti vooliku nõuetekohasus. Tegemist on spetsiifilise tulekustuti kontrollimise eritööriistaga, mille kasutamisel kasutatakse rõhku. Seetõttu soovitame kasutada seadme kasutamisel kaitseprille.