Sprinkleri sõltumatu osapoole kontroll

Vastavalt standardile EVS-EN 12845 nõuetele tuleb kaasata sprinklersüsteemi iga-aastase hoolduse juurde kolmas osapool. Kolmas osapool on isik, kes ei ole seotud hooldust teostava ettevõttega ega ka objektiga, kus hooldust teostatakse.

Sprinkleri sõltumatu osapoole kontroll sisaldab:

 • jooniste ja skeemi plaani kontrolli;
 • ohuklasside kontrolli;
 • torustiku ja selle tugede kontrolli;
 • diiselajamiga pumba rakendumise kontrolli;
 • elektriajamiga pumba kontrolli;
 • veevarustuse katsetuse teostamise kontrolli;
 • signaalide edastamise kontrolli;
 • survelülitite kontrolli;
 • veevooluandurite kontrolli;
 • juhtsõlmede kontrolli;
 • siltide ja märgistuse kontrolli;
 • sprinklerite ja nende kaitsete kontrolli;
 • manomeetrite kontrolli;
 • alarmseadmete kontrolli;
 • sulg- ja tagasilöögiklappide kontrolli;
 • hoolduse dokumenteerituse kontrolli.
Küsi pakkumust