Tulekustuti vaatlus, kontroll ja hooldus

Mis on tulekustuti?

Tulekustuti on tulekustutusvahend, mis võimaldab kustutada tulekahju selle algfaasis. Tulekustuti koosneb kustutusaine anumast ehk balloonist, selles olevast kustutusainest, käivitusmehhanismist ja voolikust või otsakust. Kustutusaine anum võib olla survestatud survegaasiga või survestatakse see käivitamise hetkel. Käivitusmehhanismi rakendamisel väljutatakse survegaas koos kustutusainega anumast ja vooliku või otsaku kaudu juhitakse kustutusaine tulekoldesse. Tulekustutid jagunevad kantavateks ja veetavateks tulekustutiteks. Kantavad tulekustutid on tulekustutid, mille brutomass jääb alla 20 kilogrammi. Veetavad tulekustutid on tulekustutid, mille brutomass on üle 20 kilogrammi ja need on paigaldatud spetsiaalsele kärule või alusele. Tulekustuti on lihtne seade ja selle kasutamisega saab hakkama igaüks. Tulekustuti kasutamiseks tuleb lugeda läbi tulekustuti peal olev kasutusjuhend ja talitada vastavalt juhisele.

Millised tegevused tagavad tulekustuti korrashoiu ja töökorra?

Tulekustuti kasutusiga on umbes 10-20 aastat olenevalt toote osiste ja kustutusaine kvaliteedist. Tulekustutite pikka kasutusea tagamiseks peab olema perioodiliselt läbi viidud korrashoiu tegevused. Tulekustutite korrashoid koosneb järgmistest tegevustest:

Kelle kohustus on tagada tulekustutite korrashoid?

Tulekustutite korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Omanik vaatab üks kord kvartalis üle tulekustutite seisukorra ja vajadusel korraldab tulekustutite kontrolli ja hoolduse pädeva spetsialisti poolt. Tulekustutite korrashoiu kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.