Tuletõkkeuste hooldus

Tuletõkkeuks on uks, mis vastab teatud tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning riivistuv.

Kuidas klassifitseeritakse tuletõkkeuksi?

Tuletõkkeukse tulepüsivusklassi tähistatakse tähisega E või EI. E uksel tähendab terviklikkust ja EI märgistus näitab, et uks täidab terviklikkuse ja soojusisolatsiooni nõudeid. Ukse tulepüsivusaeg määratakse ukselehest, lengist, sulustest ja muust varustusest koosnevale ümbritseva konstruktsiooniga liituvale uksekomplektile.

Tähisele liitub number 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240, mis näitab tuletõkkeukse tulepüsivusaega minutites.

Klassifikatsioonitähist võib täiendada:

  • tunnusega S, mis näitab suitsupidavust;
  • tunnusega C, mis näitab isesulgumisvõimet;
  • tunnusega W, mis on soojuskiirguse läbivuse piirang;
  • tunnusega M, näitab löögikindlust ja mehaaniline mõju.

Eestis on kasutusel peamiselt tuletõkkeuksed E ja EI2 või EW klassiga ja tulepüsivusega 30, 60, 90 ja 120 minutit.

Millist ust nimetatakse suitsutõkkeukseks?

Suitsutõkkeuks on uks, mis on ette nähtud suitsu leviku või liikumiskiiruse vähendamiseks tulekahju ajal ning täidab sellele ettenähtud nõudeid.

Kuidas klassifitseeritakse suitsutõkkeuksi?

Suitsutõkkeuksi liigitatakse Sa ja S200 klassi. Isesulgumisklassid on C0 kuni C5.

Milliseid toiminguid sisaldab tuletõkkeuste ja suitsutõkkeuste hooldus?

Tuletõkkeuste hoolduse käigus kontrollitakse kas tuletõkkeuks ja suitsutõkkeuks vastab tootjapoolses juhendis toodud nõuetele. Kui tuletõkkeuks või suitsutõkkeuks asub evakuatsiooniteel, siis peab uks vastama ka evakuatsiooniustele esitatavatele nõuetele. Tuletõkkeuste hooldus sisaldab hinnangut uksekomplektile ja seda ümbritseva konstruktsioonile. Tuletõkkeuste hooldus sisaldab ka tuletõkkeukse isesulgumisvõime kontrolli, ATS korral automaatset sulgumise kontrolli, tuletõkkeuste riivistumist, tuletõkkeuste kinnipüsimist ja teisi toiminguid, mis on ettenähtud korrashoiuks.

Suitsutõkkeuste hooldus toimub sarnaselt nagu tuletõkkeuste hooldus.

Millised on tuletõkkeuste omaniku kohustused?

Tuletõkkeuksed ja suitsutõkkeuksed kuuluvad sageli kasutatavate hoone osade hulka ja neil on tähtis osa kogu hoone tuleohutuses, seega on hoone omanik kohustatud hoolitsema selle eest, et kõik uksed oleksid täielikult töökorras ning teostama nende üle regulaarset järelevalvet.

Kui tihti tuleb korraldada tuletõkkeuste hooldus?

Tuletõkkeuste hooldus ja ka suitsutõkkeuste hooldus tuleb teostada vastavalt tootja poolt ettenähtud sagedustega, kuid vähemalt üks kord aastas.

Kui tuletõkkeuks või suitsutõkkeuks asub evakuatsiooniteel, siis tuleb seda kontrollida vähemalt üks kord kvartalis.

Kui palju maksab tuletõkkeuste hooldus?

Hoolduse hind sõltub eelkõige hoone asukohast ja uste arvust. Küsi hinnapakkumust.

 

Küsi pakkumust