Tulekustuti vaatluspäevik

12.20 

Laos

Tootekood: 118005 Kategooria:

Kirjeldus

Tulekustuti vaatluspäevik

Tulekustuti vaatluspäevik on dokument, milles säilitatakse kõik vajalikud andmeid tulekustuti vaatluse, kontrolli ja hoolduse kohta. Vaatluspäevik sisaldab informatsiooni tulekustutite üldnõuete kohta, tulekahjude klassifikatsiooni, tulekustutite sobivust erinevate tulekahjude korral ja tulekustutite vajadust erinevates hoonetes ja sõidukites. Lisaks sisaldan tulekustuti vaatluspäevik kõiki toiminguid, mida peab tegema tulekustuti vaatluse ja kontrolli käigus.

Vaatlussagedus

Omanik peab vähemalt üks kord kvartalis vaatama tulekustuti seisukorra ehk teostama tulekustuti vaatluse.

Tulekustuti vaatluse käigus veendutakse, et tulekustuti:

 • asetseb selleks ettenähtud kohas;
 • ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;
 • ei ole märgatavalt kahjustatud;
 • rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;
 • plommid on vigastamata.

Vaatlusel ilmnenud tulekustuti rikke kahtluse korral korraldab tulekustuti omanik rikke tuvastamiseks tulekustuti kontrolli ja rikke kõrvaldamiseks hoolduse.

Vaatluspäevik sisaldab:

 • üldnõudeid, mis on esitatud tulekustutitele sealhulgas. asjakohase määruse ja standardite loetelu;
 • tulekahjude klassifikatsiooni;
 • tulekustutite sobivuse ja efektiivsuse tabelit tulekahjude kustutamisel;
 • tulekustuti vaatlustoiminguid;
 • tulekustuti kontrollitoiminguid;
 • tulekustuti hooldustoiminguid;
 • tulekustuti hooldussageduse tabelit;
 • tulekustutite vajaduse ja koguse loetele erinevates hoonetes ja sõidukites.
Tulekustuti vaatluspäeviku mõõtmed 215 mm x 305 mm.