Privaatsuspoliitika

Altemax OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste normidega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Altemax OÜ Safeline veebipoes kogub isikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: – kontaktandmete (teie nimi, firma nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel veebilehel; – veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu; – ostu või tellimuse sooritamisel meie veebipoes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Safeline veebipoe tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Altemax OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Altemax OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on veebipoes müüdavate kaupade transport.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebilehel KONTO alas.

Isikuandmete kaitse

Altemax OÜ rakendab Safeline veebipoes kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõik Safeline veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehte kasutama asudes olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.