Kantava tulekustuti kontrolli koolitus

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrollijale, kellel puudub eelnev töökogemus.

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava tulekustuti ehitusest, ohutusnõuetest, tulekustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetestEVS-EN 3 standardiseeriast ja Eesti standardist EVS 933:2022 tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli teenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Kantava tulekustuti all mõistetakse:

 • 1-12 kg pulberkustutit;
 • 2-9 l vesikustutit;
 • 2-9 l vahtkustutit (sh rasvakustutid);
 • 2-5 kg süsihappegaaskustutit.

Koolitusel käsitletakse:

 • Seadusandlust
 • Kontrolltoiminguteks vajalikke tarvikuid
 • Kantavate tulekustutite liike ja omadusi
 • Tulekustuti kontroll- ja hoolduslipikuid
 • Kantavate tulekustutite liigitust ja kustutusklasse
 • Kantavate pulberkustutite vaatlust, kontrolli
 • Kantavate vesi-, rasva- ja vahtkustutite kontrolli
 • Kantavate süsihappegaaskustutite kontrolli
 • Dokumenteerimist
 • Praktilist harjutust
Koolituse käigus ei käsitleta veetavaid tulekustuteid ja automaatkustuteid.
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus toimub Tallinnas. Koolitusel osalemiseks peab osalejal kaasas olema tulekustuti kontrolli tööriistakohver. Nimekirja tööriistadest ja kontrollivahenditest leiate siit Ilma tulekustuti kontrolli tööriistakohvrit esitamata saab osaleda koolitusel, kuid me ei väljastata tunnistust koolitusel osalemise kohta.
Küsi hinda