Kantava tulekustuti kontrolli koolitus

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrollijale, kellel puudub eelnev töökogemus.

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus annab teile põhjalikud teadmised kantava tulekustuti ehitusest, ohutusnõuetest, tulekustuti käitlemisest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest ja muidugi tulekustuti korrashoiust.

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli teenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Kantava tulekustuti all mõistetakse ja antud koolitus käsitleb:

 • 1-12 kg pulberkustutit;
 • 2-9 l vesikustutit;
 • 2-9 l vahtkustutit (sh rasvakustutid);
 • 2-5 kg süsihappegaaskustutit.

Kantava tulekustuti kontrolli koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:

 • tulekustuti ehitus;
 • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • tulekustutite liigitus massi, mahu, kustutusaine efektiivsusklasside järgi;
 • tuleklassid ja katselõkked;
 • ABC-klassi kustutuspulbrid;
 • BC-klassi kustutuspulbrid;
 • AFFF vahuained;
 • vesi, kui kustutusaine;
 • rasvakustutusained;
 • tulekustuti tüübi sobivus objektile;
 • tulekustuti paigaldus;
 • tulekustuti identifitseerimine;
 • tulekustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
 • tulekustuti kontrollilipiku ja hooldusmärgise identifitseerimine;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollnippel;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollventiil;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel puuduvad kontrollnippel ja kontrollventiil, kuid on võimalik rõhunäituri töökorda kontrollida;
 • survepadruniga tulekustuti kontrolltoimingud;
 • süsihappegaaskustuti kontrolltoimingud;
 • tulekustuti markeerimine ja kontrollipäeviku täitmine;
 • nõuetele mittevastava tulekustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
 • kantava tulekustuti turule laskmine – vastavusdeklaratsioon;
 • kantava tulekustuti turule laskmine – hooldusjuhend;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale tulekustuti kasutamist;
 • tulekustuti utiliseerimine.
Koolituse käigus ei käsitleta veetavaid tulekustuteid, automaatkustuteid ja auto tulekustuteid.
Auto tulekustuti kontrolli koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile.

Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.

Küsi hinda