Evakuatsiooniuste hooldus

Millist ust nimetatakse evakuatsiooniukseks?

Evakuatsiooniuks on uks, mis suundub hoonest otse maapinnale või muusse tuleohu eest turvalisse kohta, asub evakuatsioonipääsus endas või evakuatsioonipääsuni suunduval teel ning mille ülesanne on võimaldada kõikide isikute kiire ja ohutu väljumine hoonest tulekahju või muu ohu korral.

Mis on evakuatsiooniukse sulus?

Evakuatsiooniukse sulus uste liikuvate osade avamiseks või sulgumiseks vajalik tarvikd, näiteks hinged, lukud, riivid.

Evakuatsiooniuksed varustatakse vastavate sulustega, mis võimaldavad alati ukse avada evakuatsiooni suunas ilma eriteadmisteta ja abivahendeid kasutamata. Evakuatsiooniuste sulused peavad olema vastavuses selle ukse asukohaga hoones ning ruumis viibivate inimeste arvuga.

Kuidas jaotatakse evakuatsiooniuste sulused?

Evakuatsiooni sulused jagunevad:

  • horisontaalse latiga avatavad evakuatsiooniväljapääsu sulused;
  • ukselingiga avatavad evakuatsiooniväljapääsu sulused;
  • muud sulused. Muude sulustena võib kasutada harilikke ukselinke ja avamisnuppe, kiirriive ja plastikkatetega avamisnuppe ja avamislinke.

Avariinupuga elektrilist evakuatsiooniseadet võib kasutada seal, kus on lubatud kasutada ukselingiga evakuatsiooniseadmeid ehk muid suluseid.

Milliseid toiminguid sisaldab evakuatsiooniuste hooldus?

Evakuatsiooniuste hooldus sisaldab kõiki toiminguid, mida on ettenäinud ukse tootja ukse töökorra tagamiseks. Hoolduse käigus hinnatakse uksekomplekti ja seda ümbritsevat konstruktsiooni, evakuatsiooniukse avanemist, töökindlust ja evakuatsiooniuste suluste nõuetele vastavust ja teisi toiminguid, mis tagavad ukse kasutusvalmiduse. Evakuatsiooniuste hooldus peab tagama uste nõuetekohase talitluse hädaolukorras.

Millised on evakuatsiooniuste omaniku kohustused?

Omanik peab korraldama objektil evakuatsiooniuste ja evakuatsiooniuste suluste hoolduse.

Kui tihti tuleb korraldada evakuatsiooniuste hooldus?

Evakuatsiooniuste hooldus peab toimuma vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

Kui evakuatsiooniteele jääv uks on tuletõkkeuks, siis tuleb tuletõkkeust kontrollida üks kord kvartalis.

Kui palju maksab evakuatsiooniuste hooldus?

Hoolduse hind sõltub eelkõige hoone asukohast ja uste arvust. Tavaliselt teostatakse tuletõkkeuste hooldus ja evakuatsiooniuste samaaegselt. Küsi hinnapakkumust.

Küsi pakkumust