Tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine

Tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine võimaldab avastada defektsed ja kasutajale ohtlikud tuletõrjevoolikud ning kõrvaldada tuvastatud puudused. Survestatud tuletõrjevoolikul otsitakse lekkeid ja märke tuletõrjevooliku amortisatsioonist. Alati kontrollitakse tuletõrjevooliku survestamisel ka kiirliitmike nõuetekohasust ja nende ühendusi tuletõrjevoolikuga.

Kui tihti teostatakse vastavalt tuletõrjevooliku survestamine?

Vastavalt nõuetele tuleb tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine teostada vähemalt üks kord viie aasta jooksul, siis kui toimub tuletõrje voolikusüsteemi hooldus.

Millistest nõuetest lähtutakse tuletõrjevooliku survestamisel ja katsetamisel?

Tuletõrje voolikusüsteemi hoolduse nõuded määrab kindlaks standardisari EVS-EN 671. Viide siseministri määruses nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muudab standardisarja EVS-EN 671 kohustuslikuks.

Kuidas toimub tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine?

Tuletõrjevooliku survestamine toimub tavaliselt töökojas, seega viiakse tuletõrjevoolikud katsetamise ajaks objektilt minema. Katsetamiseks survestatakse tuletõrjevoolik rõhul, mis tagaks vooliku mittepurunemise hüdraulilise löögi korral. Toimingud viiakse läbi rõhul, mis arvestab maksimaalset võimalikku rõhku tuletõrje voolikusüsteemis, tootjapoolset tuletõrjevooliku töörõhku ja võimalikku vedeliku rõhu äkilist suurenemist ehk hüdraulilist lööki tuletõrje voolikusüsteemi torustikus.

Peale katsetust tühjendatakse voolik ja kuivatatakse. Kui tuletõrjevoolik läbib katsetuse edukalt, siis märgistatakse see nõuetekohaselt hooldusmärgisega.

Tuletõrjevoolikud, mis ei läbi purunevad katsetusel, tagastatakse omanikule. Olenemata sellest, kas tuletõrjevoolik läbib katsetuse või ei läbi tuleb tuletõrjevooliku omanikul tasuda katsetamise ja survestamise eest kokkulepitud tasu.

 

Küsi pakkumist