Tuletõrje voolikusüsteemi vaatlus

Tuletõrje voolikusüsteemi vaatlus on üks osa tuletõrje voolikusüsteemi korrashoiust. Antud teenuse käigus teostavad meie spetsialistid objekti omaniku eest tuletõrje voolikusüsteemi vaatluse ja fikseerivad tulemused voolikusüsteemi vaatluspäevikus. Kui voolikusüsteemi vaatluse käigus tuvastatakse puuduseid või mittevastavusi, siis teavitatakse sellest koheselt tellija esindajat.

Kui tihti teostatakse voolikusüsteemi vaatlust?

Tuletõrje voolikusüsteemi vaatlus toimub üks kord kvartalis teile sobival ajal.

Milliseid toiminguid tehakse vaatluse käigus?

Vaatlus sisaldab järgmiseid toiminguid:

 • voolikusüsteemi on kohese kasutusvalmiduse kontroll;
 • voolikusüsteem nähtavuse kontroll;
 • voolikusüsteemi kasutusjuhendi kontroll;
 • voolikusüsteemile juurdepääsetavuse kontroll;
 • voolikusüsteemi nähtavate defektide tuvastamine;
 • voolikusüsteemi nähtavate lekete kontroll;
 • voolikusüsteemi pumpla juurdepääsu kontroll;
 • voolikusüsteemi pumpla puhtust;;
 •  rõhutõstepumpade automaatkäivituse kontroll;
 • automaatselt avanevate sulgklappide rakendumine;
 • rõhu kontroll sisendtorul;
 • vaatluspäeviku täitmist.

Tuletõrje voolikusüsteemi vaatluse osutamiseks sõlmitakse hoone omanikuga või tellijaga vastavasisuline tuleohutuspaigaldiste leping, milles määratakse tööde ulatus ja maht.

Küsi pakkumist