Tulekustutid ja nende vajadus hoones või sõidukis

Tulekustutid ja nende vajadus hoones ja sõidukis

Tulekustutid ja nende vajadus hoones või sõidukis on küsimus, mis teeb peavalu nii mõnelegi hooneomanikule ja asutuse juhile. Kui palju peab olema tulekustuteid objektil? Õige vastus oleks – tulekustuteid peab olema nii palju, et oleks ohutu ja nii vähe, need igapäevatoimetusi ei segaks. Panin kokku tabeli tulekustutite minimaalsest vajadusest, millest võiks kasu olla tavakodanikule, kui ka tuleohutusspetsialistile.
Antud postituses ei ole välja toodud tulekustutite kogust, mida võiks eramusse või korterisse paigaldada. Antud teema tahaks eraldi käsitlemist, millised tulekustutid sobivad eramaja või korteri kaitseks. Siin on välja toodud palju peab olema tulekustuteid erinevat liiki sõidukites, rajatistes või hoonetes, mille puhul arvestatakse tulekustutite arvu pindalapõhiselt ja erinevate tegevuste juures, mille puhul arvestatakse ohtlikkuse taset.

Hoone, rajatis, tegevus või sõiduvahend

Laeng (kg)

Pindala   (m2)

Tulekustuti arv pindala/ sõiduki kohta (tk)

Sõiduki mass alla 3,5 tonni. Kategooria M1 ja N1 1 kg 1
Üle 3,5 tonni täismassiga M1 kategooria, koos juhiga mitte üle 17 istekoha M2 ja M3 kategooria ning N2 ja N3 kategooria sõiduk 2 kg 1
ADR, täismass üle 7,5 tonni + N2 ja N3 kategooria sõiduk 2 kg+4 kg+6kg või 6 kg + 6 kg 1 + 1+1 või 1 + 1
ADR, täismass üle 3,5 tonni ja väiksem kui 7,5 tonni + N2 ja N3 kategooria sõiduk 2 kg + 6 kg 1 +  1
ADR – väikesed veod 2 kg 1
koos juhiga üle 17 istekoha, M2 ja M3 kategooria 6 kg või 2 kg + 2 kg 1 või 1 + 1
Tramm ja selle haagis 6 kg või 2 kg + 2 kg 1 või 1 + 1
Traktor ja liikurmasin, LM – kategooria 2 kg 1
Kombain 6 kg või 2 kg + 2 kg 1 või 1 + 1
A ja B kategooria väikelaevad, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25kW võimsusega päramootorit 2 kg 2
C ja D kategooria väikelaevad, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25kW võimsusega päramootorit 2 kg 1
Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutus, spordi-, büroo- ja kogunemishoone; tootmis- ja laohoone ning laoruum 6 kg 200 m2 1 kuid mitte vähem, kui 2 tk korrusele
Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutus, spordi-, büroo- ja kogunemishoone, tootmis- ja laohoone ning laoruum, mille pindala on kuni 50 m2 6 kg 50 m2 1
Kuni kümne voodikohaga külaliskorter 6 kg 1
Garaaž 6 kg iga 25 auto kohta 1
Põlevvedeliku müügikoht ning muu väga tuleohtliku aine või materjali hoiukoht, tootmis- ja laohoone 6 kg 50 m2 1 igas ruumis
Ööpäevaringselt valvatav lahtine parkla 6 kg iga 50 auto kohta 1
Statsionaarne tankla 6 kg iga tankuri kohta 1
Kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises 6 kg 1
Suurköök 2 l 1
Loomakasvatushoone 6 kg 200 m2 1
Alaline ja ajutine tuletöö koht 6 kg 2
Katusekatte tööde puhul, kui kuumutatakse bituumeni või muud põlevmaterjali 6 kg või 12 kg + 6 kg 4 tk või 1 + 2
Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on alla 1 m läbimõõduga lõkke puhul 2 kg 1
Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle 1 m läbimõõduga lõkke puhul 6 kg või 2 kg + 2 kg 1 või 1 + 1
Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamiskohale esitatavad nõuded 6 kg 1
Raudteeinfrastruktuuri hooned, kus hoitakse tuleohtlikke aineid ning raudteeveeremi remonditsehhid 6 kg 100 m2 2 või vähemalt 2 tk korrusel
Raudteeinfrastruktuuri hooned, kus ei hoita tuleohtlikke aineid ning elektrikilbi ruum, akuruum ja katlamaja 6 kg 100 m2 1
Estakaadid (lahtised) ja muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised, kus hoitakse tuleohtlikke aineid 6 kg 100 m kohta 1
Vedur ja restoranvagun 6 kg 3
Diiselrongi juhtvagun 6 kg 1
Diiselrongi mootorvagun (statsionaarse tulekustutusseadmega) ja rööbasbuss 6 kg 2
Raudteeveerem (lumesahk, teemasin, raudteekraana, reisi-, pagasi- ja postivagun) 6 kg 2
Päästerongi raudteeveeremiosa 6 kg 16