5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks

5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks

Oma igapäevatööga seoses kohtun erinevate inimestega, kes soovivad teostada tulekustuti kontrolli ise, mitte tellida seda teenusepakkujatelt. Põhjuseid, miks meie kliendid soovivad ise tulekustuti kontrolli teostada, on erinevaid. Kuid põhiline argument on, et tulekustuti kontrolli teostaja lööb kummihaamriga „kops-kops“, kleeps peale ja eurod tulevad. Ma ei hakka siinkohal hinnangut andma ega ka vastu vaidlema, et nii ei tohi teha või nii see ei käi. Eks te teate neid asju ise väga hästi kuidas need käivad ja kuidas tohib. Pigem ma tahaksin teile anda 5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks, et tulekustuti oleks alati töökorras ja kasutusvalmis.

Tulekustuti hooldusjuhend

Kõigepealt soetage endale kontrollitava tulekustuti hooldusjuhend. Tulekustuti hooldusjuhend on tehniline dokument, mille eesmärk on anda juhiseid ja õpetust tulekustuti nõuetekohaseks kontrollimiseks ja hooldamiseks. Tuleks meeles pidada, et nõuded tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks sätestab alati tulekustuti tootja oma hooldusjuhendis ning nende järgimine ja täitmine on kohustuslik tulekustuti kontrolli teostajatele. Lisaks tulekustuti hooldusjuhendile tulenevad mõningad korrashoiu nõuded ka tehnilisest normist ja siseriiklikust seadusandlusest. Ka neid nõudeid peab kontrolli teostaja alati täitma.

Tulekustuti ehitus

Tulekustuti kasutusvalmidust ja nõuetekohasust ei saa kontrollida ilma tulekustuti ehitust tundmata. Enne tulekustuti kontrollimist tuleb kindlasti endale selgeks teha kontrollitava tulekustuti ehitus ja selle võimalikud eripärad. Tulekustutid võivad erineda, mitte ainult  mass või mahu, sisalduva kustutusaine poolest, vaid ka rakendumis- või käivitusviisi ja katsetusmeetodite poolest. Üldnõuded tulekustutitele on määratud tehnilises normis ja need on üldjoontes kõikidele tulekustutitele samad. Erinevused tulenevad pigem väikestest konstruktsioonilistest erinevustest. Sellisteks erinevusteks on rakendumis- või käivitusviisid, käivitusmehhanismide ehitus ja tulekustuti kontrolli ja katsetuse meetodid jne.

Asjakohased kontrollivahendid ja eritööriistad

Minu kolmas nõuanne puudutab tulekustuti kontrollivahendeid ja eritööriistu. Tulekustuti nõuetekohast kontrolli ei saa teostada ainult kummihaamri ja kontrollilipikute pakiga. Tulekustuti kontrollimiseks on kindlasti vaja tulekustuti kontrollivahendid ja spetsiaalseid tööriistu. Milliseid kontrollivahendid ja spetsiaalseid tööriistu täpselt vaja läheb ma kõiki loetlema ei hakka, kuna neid on väga palju. Kuid varustuses peaks olema kindlasti tulekustuti rõhumõõteseadmed, kustutusaine kontrollimise vahendid, tulekustuti plommimiseks ja üksikute osiste kontrollimiseks ja eemaldamiseks vajalikud eritööriistad. Valiku vajaminevatest tööriistadest leiate meie e-poest.

Tulekustuti varuosad ja tarvikud

Kindlasti tuleb enne tulekustuti kontrolli teostamist varuda endale tööriistakohvrisse piisavas koguses tulekustuti varuosasid ja tarvikuid. Erinevatel tulekustutitel on erinevaid tõkiseid, plomme ja muid osiseid, mida tuleb tulekustuti kontrolli käigus alati asendada uuega. Sellisteks osisteks võivad olla plommid, kaitseriivid, manomeetrite tõkised, pealdised, amortiseerunud otsakud ja voolikud. Osiste loetelu, mida peab kontrolli käigus asendama, on toodud tootja hooldusjuhendis.

Kui kahtled, siis hoolda

Tulekustuti eesmärk on tuvastada tulekustuti kasutusvalmidus, töökord ja võimalik hooldusvajadus. Kui teil on kahtlusi tulekustuti nõuetekohasuse kohta ja tulekustuti kontrollimise protseduur ei suuda seda hajutada, siis teostage alati tulekustutile hooldus. Tulekustuti hooldus kõrvaldab kõige väiksemagi võimaluse, et tulekustuti ei ole töökorras ja kasutusvalmis, kui olukord seda nõuab.

Seega:

  • muretsege endale kontrollitava tulekustuti hooldusjuhend;
  • tehke endale selgeks tulekustuti ehitus;
  • soetage endale asjakohased tulekustuti kontrollivahendid ja eritööriistad;
  • varuge endale piisavas koguses tulekustuti varuosasid ja tarvikuid:
  • kahtluse korral teostage tulekustutile hooldus.

Need oleks 5 lihtsat nippi tulekustuti kontrolli teostamiseks, et tulekustuti oleks alati töökorras ja kasutusvalmis.

Kui te soovite ennast täienda või te olete antud valdkonnas uus tegija, siis tutvuge meie tulekustuti kontrolli koolitustega. Vaadake ka meie e-poes olevaid tulekustuti kontrollivahendeid ja varuosasid.