Kas suitsutõkked peavad olema hooldatud?

Kas suitsutõkked peavad olema hooldatud?

Milleks on ettenähtud suitsutõkked ja kuidas neid kasutatakse?

Suitsutõkked peavad:

 • looma suitsutsooni, takistades ja piirates suitsu liikumist;
 • juhtima suitsu määratud suunda;
 • takistama suitsu pääsemist muudele aladele või hoone muudesse osadesse.

Suitsutõkkeid kasutatakse:

 • suitsutsoone piiravate konstruktsioonidena;
 • põlemisgaaside juhtkardinatena;
 • aukude suitsutõketena;
 • koridoride sulgemiseks;
 • kaubanduspinna üksuse sulgemiseks;
 • eskalaatori sulgemiseks;
 • trepikoja sulgemiseks;
 • liftišahti sulgemiseks.
Kuidas suitsutõkkeid jaotatakse?

Suitsutõkkeid jaotatakse kahte rühma:

 • statsionaarsed (SST);
 • teisaldatavad (TST).

Statsionaarne suitsutõke võib olla kandefermide külge kinnitatav sein. Teisaldatavad suitsutõkked võivad olla allapoole avanevad tulekahju otsest mõju taluvad suitsukardinad.

Teisaldatavad suitsutõkked klassifitseeritakse järgmiselt:

 • TST1 on tõkked, mis saavutavad põlenguolukorras automaatselt ettenähtud asendi ka elektrivarustuse katkemise korral;
 • TST2 on tõkked, mis asetsevad ja püsivad põlenguolukorrale vastavas asendis ainult põlengust tingitud välise impulsi abil, jõuallikat kasutades;
 • TST3 on tõkked, mis sarnanevad TST1 ja võivad asetuda ükskõik millisele kõrgusele. Kasutatakse evakuatsiooniteel.
 • TST4 on tõkked, mis sarnanevad TST2 ja võivad asetuda ükskõik millisele kõrgusele. Kasutatakse evakuatsiooniteel.
Millisest materjalist valmistatakse suitsutõkked?

Statsionaarse tuletõkke materjalid võivad olla: kangas, klaas, metall, tulepüsiv plaat, klaaskiud, kivivill või muu tihe materjal, mis talub suitsu projektis määratud temperatuuril.

Materjalid võivad olla: rullkardin, allalastav kardin; kokkumurtav kardin; pöörduv kardin või liugkardin. Nendes kasutatakse samu materjal, mis statsionaarsetes tuletõketes.

Kuidas märgistatakse suitsutõkkeid?

Teisaldatavad ja statsionaarsed suitsutõkked peavad kandma järgmist teavet:

 • standardi number EVS-EN 12101-1;
 • toote tüüp, kas statsionaarne või teisaldatav;
 • modifikatsioon: sss1, sss2, sss3, sss4;
 • paigaldus- ja hooldusnõuded;
 • tulepüsivusklass D või DH;
 • teisaldavatel rakendumisaeg;
 • avad, pilud või seinavahed;
 • materjali maksimaalne lekkemäär.
Kas statsionaarseid ja teisaldatavaid suitsutõkkeid peab hooldama?

Jah, kõiki suitsutõkkeid peab hooldama. Kuna need tooted on osa suitsutõrjest, siis peab nende hooldus teostatud vastavalt Eesti standardi EVS 919 nõuetele. Kindlasti peab hoolduse teostamisel lähtuma ka tootja poolt kinnitatud hooldusjuhendist.

Kes võib suitsutõkkeid hooldada?

Suitsutõkkeid võib hooldada suitsueemaldusseadmete hooldaja (turvatehnik IV või V), kellele on väljastatud Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt kutsetunnistus. Kutsetunnistuse olemasolu saab vaadata ja kontrollida kutseregistrist.

Suitsutõrje hooldus