Süsihappegaaskustuti kontroll ja hooldus

Süsihappegaaskustuti kontroll ja hooldus

Mida peab jälgima süsihappegaaskustuti kontrollimisel?

Süsihappegaaskustuti kontrolli käigus kontrollitakse tulekustuti vastavust tulekustuti tootja poolt etteantud näitajatele tagamaks tulekustuti nõuetekohasus ja kohene rakendumine.

Süsihappegaaskustuti kontrolli käigus tuleb tuvastada, kas tulekustuti on kasutajale ohutu ja vastab standardisarjas EVS-EN 3 toodud talitlusnõuetele.

Kuidas kontrollitakse süsihappegaaskustuti laengut?

Tulekustuti laengut kontrollitakse kaalumise teel.

Süsihappegaaskustuti laeng võib olla 5% väiksem ettenähtust nominaalkaalust, kuid mitte kunagi suurem etteantud laengu suurusest.
Kui süsihappegaaskustuti laeng on vähenenud 10% või rohkem nominaalkaalust tuleb tulekustutile teostada erakorraline hooldus, mille käigus tuvastatakse kaalulanguse põhjus.

Kui tihti peab süsihappegaaskustutit kontrollima?

Süsinikdioksiidkustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.
Tulekustuti kontrolli sagedus ei tohi olla harvem, kui:

  • üks kord kahe aasta jooksul, kui tulekustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas;
  • üks kord aastas, kui tulekustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised.

Süsinikdioksiidkustuti järgmise kontrolli ja hoolduse aja määrab tulekustuti kontrollija vastavalt keskkonnatingimustele, tulekustuti seisukorrale ja tehnilisele hooldusjuhendile.

Millal ei tohi süsihappegaaskustutit kontrollida?

Kui tulekustutit on kasutatud.

Kui süsinikdioksiidkustuti vajab hooldust või survekatset, siis ei tohi antud tulekustutile kontrolltoiminguid teostada.

Kui tulekustuti korpusel või käivitusmehhanismil on näha mõlke, muljumise, korrosiooni, või olulisi kukkumise jälgi.

Millal tuleb teostada süsihappegaaskustutile hooldus?

Tulekustutile tuleb alati teostada hooldus, kui seda on kasutatud.

Kui tulekustuti tootja on seda ettenäinud tehnilises hooldusjuhendis.

Kui tulekustuti korpusel või käivitusmehhanismil on näha mõlke, muljumise, korrosiooni või olulisi kukkumise jälgi.

Vastavalt seadusandlusele vähemalt üks kord kümne aasta jooksul.

Kas kontrollimata ja hooldamata süsihappegaaskustuti võib olla kasutajale ohtlik?

Tulekustuti siserõhk toatemperatuuril on umbes 59 baari, seega võib mittenõuetekohane või amortiseerunud tulekustuti olla selle lähedal viibivatele inimestele väga ohtlik.

Kuidas muuta amortiseerunud või hooldust vajav süsihappegaaskustuti ohutuks?

Tulekustuti tuleb tühjendada süsihappegaasist, mis muudab tulekustuti ohutuks, kuni puudused on kõrvaldatud või tulekustuti korrashoiutoimingud on läbi viidud.

Kust leida juhendeid tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks?

Tulekustuti kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse Eesti standardi EVS 933:2017 nõuetest. Standard on leitav Eesti Standardikeskuse kodulehel, mille aadress on www.evs.ee.

Kui te ei leia kõiki nõkse ja nippe tulekustuti kontrollimiseks või hooldamiseks standardist EVS 933:2017, siis küsige meilt sobivat koolitust.